Wet Poortwachter voor re-integratie

Wet en regelgeving is overal op de wereld essentieel. Zowel de werkgever als de werknemer hebben rechten en plichten aangaande de werkrelatie tussen beide. Wanneer een werknemer voor langere tijd ziek is heeft dit nadelige gevolgen voor de werkgever en voor de werknemer die terug wil naar zijn baan. In sommige situaties is de werknemer in staat zijn baan te houden onder aangepaste werkomstandigheden. In andere gevallen moet gekeken worden naar een nieuwe baan voor desbetreffende persoon wegens arbeidsongeschiktheid.
De Wet Poortwachter oftewel de Wet Verbetering Poortwachter is erg belangrijk bij het vroegtijdig re integreren van werknemers, zodat de wederzijdse belangen goed worden behartigd. Ambaum Arbeids Analyse – Betervenlo B.V. beschikt over professionals met kennis over de Wet Poortwachter. Onze filosofie is dat ‘’De mens een mens moet zijn’’ volgens E.H.J. Ambaum – Peters.

 

Wet van Poortwachter tegen verzuim

Het doel van de Wet van Poortwachter is om werknemers snel weer aan het werk te krijgen. Het gaat bij de Wet Poortwachter erom verzuim binnen bedrijven te beperken. Wij doen dit door werknemers snel terug aan het werk te krijgen bij de oude werkgever of bij een nieuwe werkgever. In de Wet van Poortwachter zijn de verplichtingen van de werkgever en werknemer opgenomen met betrekking tot:

  • Het loon van de zieke werknemer;
  • Melden van ziekte;
  • Uit te voeren procedures;
  • Een gezamenlijke oplossing.

Een goede arbeidsfeer is altijd de sleutel voor een goed verzuimbeleid. Vandaar dat wij ook overtuigd zijn van het feit: “Een tevreden werknemer heeft hart voor de zaak”. Goed luisteren naar ongemakken die de werknemers ervaren op de werkvloer, is ons persoonlijk streven. Met eventuele punten die hieruit voortvloeien worden er oplossingsmodellen aangedragen die leiden naar een win win situatie. Een werkgever heeft immers voordeel met werknemers die tevreden zijn. De werknemer heeft er ook voordeel aan omdat die dan onder prettige omstandigheden het werk verricht. De werknemer en diens welzijn staan daarom altijd centraal bij de dienstverlening die wij leveren. Niet in alle gevallen kan de werknemer terug naar de oude baan, maar met onze kennis van de Wet Poortwachter is de werknemer verzekerd van goede ondersteuning naar ander passend werk. Snel terug aan het werk, hetzij onder dezelfde directeur of een nieuwe directeur.

 

Betrouwbare partner voor de Poortwachter Wet

Waarom Ambaum Arbeids Analyse – Betervenlo B.V. om zaken aangaande de Poortwachter Wet? Ambaum Arbeids Analyse – Betervenlo B.V. heeft vanuit haar vestigingen in Tegelen en Eindhoven precisie werk geleverd voor heel wat bedrijven, gemeenten, UWV, verzekeraars en particulieren betreffende de Wet van Poortwachter. Meerdere bedrijven kiezen voor ons vanwege ons doeltreffende aanpak. Wij werken met één aanspreekpunt. De reden hiervoor is een open, eerlijke en glasheldere communicatie voor alle betrokken partijen. U krijgt ook nog, voor het werk betreffende de Wet van Poortwachter, een degelijke partner die jaarlijks onderworpen wordt aan een inspectie door TÜV op resultaat en klanttevredenheid. Ons cijfer ligt boven het gemiddelde voor uitstroom naar arbeid en klanttevredenheid. Voor klanten die niet tevreden zijn over onze dienstverlening is er een klachtenprocedure. Voor privacy zijn wij geregistreerd bij het CBP. Referenties zijn er genoeg omdat wij ook ARBO contracten hebben afgesloten met veel bedrijven vanwege onze aantoonbare betrouwbaarheid.

 

Deskundig in de Poortwachter Wet

Wij hebben alle noodzakelijke kennis in huis. Voor ons is het belangrijk om als organisatie snel en efficiënt problemen op te lossen. Daarom hebben wij een HBO geschoolde psychologe alsook een bedrijfsarts in dienst. Verzuimconsulenten met een Hobeon certificaat en gecertificeerde register-arbeidsdeskundige. Maak gebruik van een mediator en een budgetcoach. Met behulp van meerdere psychologen en verpleegkundigen streven wij ernaar om problemen betreffende de Poortwachter Wet in het prille begin op te merken en daar waar mogelijk gelijk op te lossen. Wij werken dus alleen met deskundig en gekwalificeerd personeel en hebben een HOBEON certificaat, alsook een Blik op Werk keurmerk. Wij werken volgens het UWV inkoopkader als een ECABO erkend leerbedrijf. Ons personeel wordt jaarlijks op de hoogte gebracht van de laatste regels en standaarden. Onze registertherapeuten beschikken over RGNB certificaat en onze arbeidsdeskundige is een gecertificeerd registerarbeidsdeskundige. Kwaliteit, op zijn best, bij Ambaum Arbeids Analyse – Betervenlo B.V.

Heb je vragen of kunnen wij jou helpen?

Neem contact op met Betervenlo