Risico Inventarisatie en Evaluatie opstellen?

Veiligheidsbewustzijn in projecten heeft voortdurend aandacht nodig.

De veiligheidskundige speelt een belangrijke rol bij de coördinatie van complexe of grote projecten, het beantwoorden van complexe vraagstukken rondom veiligheid en het realiseren van veiligheidsdoelstellingen in het project. De veiligheidskundige bewaakt voorschriften, herkent gevaren en biedt ondersteuning waar nodig.

  • Uitvoeren Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en opstellen Plan van Aanpak.
  • Opstellen, beoordelen en controleren van VGMW-plannen.
  • Geven van veiligheidsinstructies (Arbowet, gebruik PBM’s, toolbox meetings, gebruik gevaarlijke stoffen, risico’s geluid, trillingen, stof, etc.
  • Inspecties,
  • Opleiding & training,
  • Adviseren Arbo,
  • Audits zorgsysteem.
Betervenlo helpt u graag op weg
Bel voor meer info 077 7504517