Over dit project

De werkgever heeft problemen met één van zijn medewerkers. Regelmatige gesprekken hebben weinig effect en de werkgever komt geen stap verder. Er zijn veel situaties en scenario’s denkbaar die ervoor zorgen dat een medewerker niet meer optimaal functioneert. Dit kan komen door o.a.  werkstress, overbelasting, onzekerheid of problemen in de thuissituatie. In het begeleidingstraject ligt de focus op het activeren van de medewerker, het versterken van competenties en het verbeteren van communicatie. Met als gewenste uitkomst: een verhoogde motivatie en een verbeterde werkhouding. Daarnaast kan een bedrijfsmaatschappelijk werker zorgen voor emotionele opvang en praktische ondersteuning.

Daarnaast geeft een bedrijfsmaatschappelijk werker ook coaching aan leidinggevende. Door ze te leren omgaan met problemen op de werkvloer. Ook kan een bedrijfsmaatschappelijk werker iets betekenen op het gebied van advisering aan het management. Bijvoorbeeld wanneer er structurele problemen zijn op de werkvloer. Dan is het van belang om op zoek te gaan naar de kern van het probleem.

Voor het proces is het van groot belang dat de medewerker wil samenwerken met de bedrijfsmaatschappelijk werker. Omdat de hulpverlening plaatsvindt binnen een werkrelatie, wordt er op basis van vertrouwen gewerkt. Een bedrijfsmaatschappelijk werker mag nooit vertrouwelijke informatie doorspelen zonder toestemming van de medewerker.

Elke bedrijfsmaatschappelijk werker heeft zich te houden aan de professionele standaard omschreven in de beroepscode. Vertrouwelijkheid is een van de centrale waarden van het maatschappelijk werk.