Een goede arbeidsfeer op de werkvloer is de basis van een goed verzuimbeleid. Luisteren naar de klachten van mensen is dan ook onze persoonlijke missie. Op dit vlak kan veel winst behaald worden: “Een tevreden werknemer heeft hart voor de zaak”. Ambaum Arbeids Analyse ondersteunt en begeleidt werkgevers en werknemers. Het uitgangspunt is altijd terugkeer naar de eigen werkplek, eventueel met aanpassingen op de werkvloer en het bevorderen van welzijn.

 

Het verzuimbeleid is het fundament van uw verzuimmanagement. Hierin staat hoe de organisatie aankijkt tegen verzuim, re-integratie, enzovoort. Ook worden de doelen vastgelegd (vaak voor meerdere jaren) en worden verwachtingen en rollen omschreven. Hierdoor hanteren alle partijen hetzelfde uitgangspunt.

 

Maatwerk
Bij ons kunt u elke vorm van een contract afsluiten voor uw verzuimbegeleiding. Wij leveren graag maatwerk. In tegenstelling tot wat u misschien gewend bent, krijgt u van ons altijd een inhoudelijke terugkoppeling en een bruikbaar advies als er een verrichting heeft plaatsgevonden.

Afhankelijk van uw behoeften spreken wij de vorm en wijze van verzuimbegeleiding met u af. In principe is alles mogelijk. We kunnen bijvoorbeeld het gehele verzuimbegeleidingproces uitvoeren, maar u kunt ons ook alleen inschakelen als uw casemanager daar aanleiding toe ziet.

 

Waarom uw verzuimbeheer bij ons onderbrengen?
– Direct contact en korte lijnen;
– Snelle interventies;
– Gesprekken met Hobeon gecertificeerde verzuimconsulenten;
– Geen ‘’even in de wacht’’ bij een ziekmelding;

 

Geen duur consult bij de bedrijfsarts, maar een eerlijke prijs berekenen voor een verzuimconsult werkt al kostenbesparend tot 50%!

Heeft u vragen of kunnen wij jou helpen?